Péče o památky

 

Památky ve vlastnictví Židovské obce v Praze a Federace židovských obcí v ČR

 

Do dnešní doby se dochovalo kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů. Nacházejí se ve vlastnictví některé z deseti samostatných židovských obcí nebo Federace židovských obcí v ČR, ale také v majetku měst i obcí, některých církví a soukromých subjektů. Nejvýznamnějšími vlastníky a zároveň i investory do péče a obnovy židovských památek jsou Židovská obec v Praze a Federace židovských obcí v ČR, které tuto činnost od r. 1992, resp. od r. 2002 zajišťují prostřednictvím účelově založené společnosti Matana a.s. (O nás).

 • Více informací

  Málokterá oblast historického kulturního dědictví lidstva byla postižena nepřízní osudu tolik, jako židovské památky. Mnoho památek zaniklo již ve středověku po vypovězení Židů z královských měst. Avšak během posledních 150 let nastala tři období, která jejich stav a osudy ovlivnila nejvíce. První z nich souviselo s odlivem židovského obyvatelstva z venkova do větších měst v rámci průmyslového rozvoje koncem 19. století, poté 2. světová válka a holocaust, a nakonec i éra socialistického státu, který si s nacisty v přístupu k židovským památkám příliš nezadal a v některých oblastech jej i předčil. Ačkoliv se komunistický režim historickými objekty rád chlubil, ty židovské za památky často ani nepovažoval. Přes velké a nenahraditelné ztráty však židovské památky dostaly po roce 1989 novou šanci.

  K ojedinělým pokusům o dokumentaci a památkovou ochranu některých staveb docházelo již před první světovou válkou, ale až ve 30. letech 20. století byly provedeny první podrobnější soupisy synagog a židovských hřbitovů. Konec těmto snahám přinesla druhá světová válka. Po ní v zemích socialistického bloku nebyl žádný zájem o opravy židovských památek, spíše naopak byly tyto památky likvidovány. Teprve po listopadu 1989 bylo možné poprvé systematicky přikročit k dokumentaci a záchraně zbylých památek.

  Židovská obec v Praze vynakládá ročně na opravy a údržbu svých památek několik milionů korun. Z dalších zdrojů, zejména z různých záchranných programů Ministerstva kultury ČR, z rozpočtů měst a obcí a z rozpočtů krajských úřadů, z grantů získává další prostředky na financování oprav, rekonstrukcí a dokumentaci.


  Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti formou darování finančních prostředků či formou adopce hřbitovů či hrobů.

   

Synagogy

Synagogy

12.7.2022

 

Více informací
Hřbitovy

Hřbitovy

12.7.2022

 

Více informací
Publikační činnost

Publikační činnost

12.7.2022

 

Více informací
Roční přehled

Výroční zprávy

12.7.2022

 

Více informací

 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.