Jak přispět

  Adopce a sponzoring  

 

 

Náklady na obnovu a následnou pravidelnou údržbu 270 židovských hřbitovů a dalších souvisejících objektů vysoce přesahují finanční možnosti, které v současné době máme. Příspěvkem pomůžete pečovat o památky,  které jsou součástí nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Snažíme se zajistit nezbytný pietní charakter hřbitovů a důstojnou obnovu všech dochovaných náhrobních kamenů. Při vědomí toho, že není možné pro budoucnost zachránit všechny kameny formou oprav či restaurováním před postupující erozí, považujeme jejich důkladnou dokumentaci za další způsob uchování paměti. Naší povinností je postarat se o tyto sepulkrální památky a zároveň dále poskytovat získané informace potomkům, badatelům a široké veřejnosti.

Dochované hřbitovy jsou na mnoha místech jedinou připomínkou bývalé židovské komunity. Můžeme je vnímat jako zajímavou historickou památku hodnou našeho zájmu a péče, ale hlavně jsou posvátným místem posledního odpočinku.

Z pohledu židovské tradice považujeme náhrobní kámen za dar zemřelému, jeho věčný nedotknutelný majetek.   

 

 Přispěji

na údržbu hřbitovů

Vyberte si ze seznamu hřbitovů na stránce Vyhledávání památek. Také můžete výběr nechat na našem rozhodnutí a my vybereme nejpotřebnější lokalitu.

 Platba převodem

na konkrétní náhrobek

Vyberte si z uvedeného seznamu náhrobek, který již pravděpodobně nemá nikoho, kdo by se o něj postaral. Navraťme společně důstojnou podobu opuštěným náhrobkům. 

Vybrat náhrobek

na dokumentaci

Hledáte své předky, ale hřbitov, na kterém jsou pohřbeni, nebyl dosud důkladně zmapován? 
Příspěvkem iniciujte či urychlete dokumentační práce na zvoleném hřbitově.

Kontaktujte nás

adopcí

Adoptujte si hřbitov či náhrobek. Přispívejte pravidelně na údržbu. Vyhledejte konkrétní památku a v jejím detailu přes tlačítko „Přispět“ vygenerujte QR kód pro dárcovskou platbu.

Vyhledávání památek

 

 

Adopce hřbitova či náhrobku

Adopce je forma dlouhodobějšího pravidelného příspěvku na údržbu hřbitova, hrobu nebo náhrobku. Možnost adopce nevymezujeme jen na významné osobnosti či umělecky významné hroby. Dle židovské tradice je každý náhrobní kámen dar zemřelému a je nutné se o něj postarat, aby jeho jméno nebylo zapomenuto.

Adopce tedy nezahrnuje nájem hrobového místa, jako je to na jiných hřbitovech. Na židovském hřbitově se hrobové místo jednou uhradí a pak je navždy garantováno zemřelé osobě tzn. konkrétní rodině a nemůže nikdy změnit majitele. V případě, že již žádní příbuzní nežijí, stará se o hrob příslušná židovská obec.

Vzhledem k tragickým historickým událostem minulých let zůstalo mnoho hřbitovů a náhrobků, které nemá kdo udržovat, a péče o ně je na bedrech příslušných židovských obcí a FŽO. Náklady na obnovu a údržbu hřbitovů však dramaticky převyšují finanční možnosti jednotlivých židovských obcí. Z pochopitelných důvodů není v našich silách postarat se o každý hřbitov a náhrobek, jak by si zasloužil.

Adopcí se podílíte na údržbě hřbitovů či náhrobků zemřelých o které se nemá již kdo starat.

 • Více informací

   

  Finanční náklady na pravidelnou základní údržbu jednotlivých hřbitovů se pohybují podle vlastností a velikosti hřbitova od cca 10 000,- až 30 000,- za rok (vyjma oprav náhrobních kamenů, hřbitovních budov a zdí).

  V případě finanční pomoci garantujeme účelové použití dle konkrétního požadavku dárce a zároveň předložení podrobného písemného vyúčtování po provedení požadovaných prací, dále vystavení darovací smlouvy pro možnost odečtu z daní atd. 

  V rámci Adopce nabízíme také nadstandardní péči o hroby (týká se zejména Nového židovského hřbitova v Praze).

  Tato služba nabízí očištění hrobového místa a náhrobku dvakrát v roce, v létě a na podzim (zahrnuje očištění od nežádoucí vegetace, odstranění suchého listí a spadaných větví, náhrobek, podstavec a rám jsou důkladně omyty a kamenný povrch ošetřen).

  Cenová nabídka služby za rok 3 600,- Kč (včetně DPH), je možné zaplatit dopředu i na více let.

  Záruka, že je péče skutečně provedena! Na e-mailovou adresu, kterou si zvolíte, jsou vždy po provedení péče zaslány fotky uklizeného hrobu.

   

  Kontaktujte nás

   

 

 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.