Kolín (synagoga)

Typ objektu

expozicesídelní okrsekpomníksynagoga

GPS
50.0277772, 15.1986436
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

po–pá: 9.00–17.00 hod.
so–ne: 10.00–17.00 hod.
polední přestávka: 12.00–12.30 hod.
Poslední vstup do synagogy v 16.30 hod.

Přílohy v PDF
Příspěvek

Židé se v královském městě Kolín usazují krátce po založení města v polovině 13. století. První zmínky o židovském osídlení pochází ze 40. let 14. století. V polovině 17. století žilo v Kolíně na 400 Židů. Židovská náboženská obec byla založena v roce 1896, kdy byly schváleny její stanovy. Zanikla v roce 1942. Po válce byla znovuobnovena náboženská obec a působila až do roku 1953.

Židovské gheto se nacházelo v dnešních ulicích Karolíny Světlé, Kouřimské, Na Hradbách, Pražské a na Karlově náměstí. Jádro židovské čtvrti je písemně doložené v roce 1379 a nacházelo se v ulicích Karolíny Světlé a Na Hradbách. Od 2. poloviny 16. století do 20. let 17. století se gheto rozšířilo o třetinu díky pořizování křesťanských domů. V blízkosti synagogy se nacházely stavby židovské školy, radnice nebo obydlí rabína. Na domě bývalé Židovské náboženské obce, v čp. 157, se nachází pamětní deska obětem holokaustu, odhalená v roce 1992.

Synagoga se nachází ve dvoře domu čp. 157 v ulici Na Hradbách. Stavba je doložena před rokem 1422 a prošla řadou přestavb. Dnešní raně barokní podoba pochází z přestavby roku 1696. Synagoga svým účelům sloužila až do roku 1953. V interiéru se dochovala raně barokní štuková výzdoba a aron ha–kodeš z konce 17. století. Od roku 2010 se v synagoze nachází stálá expozice o židovské komunitě v Kolíně.

V Kolíně se také nacházejí dva židovské hřbitovy. Starý židovský hřbitov pochází údajně z roku 1418, na kterém se nachází necelých 3 000 náhrobků. Pohřbívalo se zde do roku 1888. Nový hřbitov byl založen v letech 1886–1887 a sloužil do zániku Židovské náboženské obce.

https://www.jeruzalemnalabi.cz/
https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-2314665

Aktualizace: květen 2024

Předchozí
Další
Foto: Jaromír Novotný
Foto: Jaromír Novotný

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.