Kolín (starý)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.0295967, 15.1957650
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Klíč k zapůjčení v Městském informačním centru
Na Hradbách 157
+420 774 138 197
nebo
v Turistickém informačním centru
Karlovo náměstí 8
+420 311 510 866

Přílohy v PDF
Příspěvek

Starý hřbitov se nachází v centru města severozápadně od Karlova náměstí s vchody z ulic Sluneční a Kmochovy, mezi ulicemi Na Patříně, Sluneční, Pražskou, Kmochovou a Nad zastávkou. Založen byl údajně roku 1418 a po několika rozšířeních v 17. až 19. století nabyl velikosti 11.276 metrů čtverečních. Pohřbívání skončilo roku 1888.
Nalézá se zde skoro 3000 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší pochází z roku 1492. Po pražském Starém židovském hřbitově jde o nejvýznamnější lokalitu v Čechách. Pohřbeno je zde mnoho významných postav kolínské obce, za všechny např. Becalel Jehuda ben Liva - Löw (zemřel roku 1599), syn pražského rabína Jehudy Löw ben Bezalela. Přímo u vstupu na hřbitov poutá pozornost pozdně renesanční náhrobek Eliji, syna Šemuela Maisela (zemřel roku 1621), který byl přímým příbuzným známého pražského primase Mordechaje Maisela. Na mírné vyvýšenině přibližně uprostřed hřbitova je velký renesanční náhrobek rabína Chajima, jehož bohatá výzdoba má vzor v náhrobku jeho strýce – proslulého rabiho Löwa.

Aktualizace: duben 2024

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
Archiv Matana
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Starý hřbitov se nachází v centru města severozápadně od Karlova náměstí s vchody z ulic Sluneční a Kmochovy, mezi ulicemi Na Patříně, Sluneční, Pražskou, Kmochovou a Nad zastávkou. Založen byl údajně roku 1418 a po několika rozšířeních v 17. až 19. století nabyl velikosti 11.276 metrů čtverečních. Pohřbívání skončilo roku 1888. Na ploše nepravidelného mnohoúhelníka se nalézá skoro 3000 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší pochází z roku 1492. Po pražském Starém židovském hřbitově jde o nejvýznamnější lokalitu v Čechách, neboť je ojedinělou ukázkou vývoje židovského náhrobku od středověku až do konce 19. století. Pohřbeno je zde mnoho významných postav kolínské obce, za všechny např. Becalel Jehuda ben Liva - Löw (zemřel roku 1599), syn pražského rabína Jehudy Löw ben Bezalela. Přímo u vstupu na hřbitov poutá pozornost pozdně renesanční náhrobek Eliji, syna Šemuela Maisela (zemřel roku 1621), který byl přímým příbuzným známého pražského primase Mordechaje Maisela. Na mírné vyvýšenině přibližně uprostřed hřbitova je velký renesanční náhrobek rabína Chajima, jehož bohatá výzdoba má vzor v náhrobku jeho strýce – proslulého rabiho Löwa. Nedaleko jsou náhrobky místních rabínů Jakoba, syna Pinchase Illového (zemřel roku 1781), Eleazara Kalira (zemřel roku 1801), Chajima Deutschmanna (zemřel roku 1837) a Daniela Franka (zemřel roku 1860). Z mladších náhrobků stojí za pozornost náhrobek továrníka Josefa Weissbergera (1824–1872) v antikizujícím slohu.

Před zahájením záchranných prací byla plocha hřbitova velmi hustě zarostlá náletovými dřevinami, jediný pohyb po hřbitově byl možný jen po prochozené středové cestě. Většina náhrobků byla zakryta girlandami přerostlého břečťanu. Mnoho desítek historických náhrobků od 16. do 19. století bylo v havarijním stavu, byly povalené, jejich epitafům a plastické výzdobě hrozil zánik. Kamenná ohradní zeď byla na některých místech poškozena, v důsledku toho docházelo k nekontrolovanému vstupu nežádoucích osob.

Ve druhé polovině 90. let 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna od husté nežádoucí náletové vegetace, postupně je odstraňován břečťan z náhrobků. Byly opraveny poškozené úseky ohradní zdi a byla provedena provizorní oprava vstupní kované brány. Současně bylo zahájeno restaurování mnoha cenných historických náhrobků.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Vegetace má však ohromnou sílu a naše finance na údržbu hřbitovů jsou omezené. 

V posledních čtyřech letech (2020-2024) bylo každoročně vyčištěno od břečťanu přibližně 600 náhrobků, odstraněny popadané větve a stromy a probíhá zde dlouhodobý restaurátorský zásah na vybraných náhrobních kamenech.

Současně s tím poslední čtyři roky probíhá fotodokumentace a identifikace náhrobků a s tím spojené pečlivě vyčištění kamenů. Dokumentace náhrobních kamenů a základní historická studie by měla být dokončena v roce 2024.

Aktualizace: duben 2024

 

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy starého hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 - oprava vstupní brány

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 85.000,- Kč

Rok 1997 – restaurování vybraných historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 302.329,- Kč

Restaurování náhrobků: 226.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 75.829,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 65.000,- Kč

Okresní úřad v Kolíně: 50.000,- Kč

Město Kolín: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 137.329,- Kč

Rok 1998 – restaurování vybraných historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 268.362,- Kč

Restaurování náhrobků: 205.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 63.362,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Okresní úřad v Kolíně: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 168.362,- Kč.

Rok 1999 – restaurování vybraných historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 318.298,- Kč

Restaurování náhrobků: 259.472,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 58.826,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Okresní úřad v Kolíně: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 188.298,- Kč.

Rok 2000 – restaurování vybraných historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 206.515,- Kč

Restaurování náhrobků: 148.600,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 57.915,- Kč

Město Kolín: 30.000,- Kč

Okresní úřad v Kolíně: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 136.515,- Kč.

Rok 2001 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 118.157,- Kč

Restaurování náhrobků: 69.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 48.357,- Kč

Město Kolín: 30.000,- Kč

Okresní úřad v Kolíně: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 68.157,- Kč.

Rok 2002 – restaurování 84 vybraných historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 657.206,- Kč

Restaurování náhrobků: 600.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 57.206,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 420.000,- Kč

Město Kolín: 120.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 94.206,- Kč.

Dar filmové společnosti: 23.000,- Kč

Rok 2003 – restaurování náhrobků, kácení a prořez stromů, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 390.898,- Kč

Restaurování náhrobků: 300.000,- Kč

Kácení a prořez stromů: 20.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 70.898,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 210.000,- Kč

Město Kolín: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 120.898,- Kč.

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 72.909,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 62.579,- Kč

Rok 2006 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 333.798,- Kč

Restaurování náhrobků: 296.410,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 37.388,- Kč

Město Kolín: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 133.798,- Kč

Rok 2007 – restaurování a vztyčování náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 389.285,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 350.000,- Kč

Kácení stromů: 21.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.285,- Kč

Město Kolín: 300.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 89.285,- Kč

Rok 2008 – oprava ohradní zdi hřbitova, zhotovení vrat na záložní pozemek a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 153.118,- Kč

Oprava ohradní zdi: 104.286,- Kč

Zhotovení vrat: 18.260,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 30.572,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 83.118,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.195,- Kč

Rok 2010 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 47.986,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.152,- Kč

Rok 2012 - oprava kované vstupní brány, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 77.489,- Kč

Město Kolín: 59.107,- Kč

Židovská obec v Praze: 18.382,- Kč

 

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70231.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.