Kolín (nový)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.0381667, 15.2004600
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nový hřbitov se nachází 1,5 km severně od hlavního historického náměstí, ve čtvrti Zálabí ve Veltrubské ulici. Založen byl roku 1887. Areál je zaplněn ze tří čtvrtin více jak 1.000 novodobými náhrobními kameny, pod nimiž odpočívají např. rabíni Josef Gugenheimer a jeho syn dr. Rafael Gugenheimer, Šalamoun Podvinec, členka opery Národního divadla v Praze Bedřiška Reichnerová, Ivan Roudnický, dlouholetý správce místního hřbitova (zemřel roku 1996), či šest neznámých mužů, kteří zahynuli 23. ledna 1945 ve vlaku smrti z Osvětimi. Cenné jsou náhrobky Arnošta Mandelíka a průmyslníka Zikmunda Feldmanna od Jana Kotěry. Na hřbitově jsou pohřbeni také členové předních židovských rodin z Kolína a okolí – Saudkové, Petschkové či Mandelíkové. Obřadní síň s domem hrobníka, která jistou dobu sloužila jako modlitebna, byla beze zbytku zbořena v roce 1989, stejně jako vstupní brána. Roku 1950 byl na hřbitově odhalen památník obětem šoa s 486 jmény obětí.

V průběhu let 1998 – 2004 byl hřbitov zbaven veškeré nežádoucí vegetace a je vyčištěn. V současné době je třeba zejména zajistit průběžnou údržbu hřbitova a počítat s dokončením vztyčování několika desítek povalených náhrobků z konce 19. století a ze 20. století.

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy nového hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1997 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.452,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 36.693,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 64.233,- Kč

Rok 2001 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 62.837,- Kč

Vztyčování náhrobků: 11.240,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 51.597,- Kč

Dary fyzických osob: 7.380,- Kč

Židovská obec v Praze: 55.457,- Kč

Rok 2002 – oprava náhrobku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 59.996,- Kč

Oprava náhrobku: 2.205,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 57.791,- Kč

Dar fyzické osoby: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 54.996,- Kč

Rok 2003 – kácení 8 stromů, postavení dvou velkých povalených náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 99.458,- Kč

Kácení osmi stromů: 40.000,- Kč

Postavení dvou náhrobků: 8.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 50.658,- Kč

Dar fyzické osoby: 8.090,- Kč

Židovská obec v Praze: 91.368,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 50.677,- Kč

Dar fyzické osoby: 2.200,- Kč

Židovská obec v Praze: 48.477,- Kč

Rok 2005 – postavení dvou povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.074,- Kč

Postavení dvou povalených náhrobků: 3.150,-

Celoroční údržba hřbitova: 22.924,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.476,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.658,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 226.641,- Kč

Vztyčování náhrobků: 199.682,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 26.959,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 179.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 47.641,- Kč

Rok 2009 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 248.764,- Kč

Vztyčování náhrobků: 199.036,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 49.728,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 101.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 147.764,- Kč

Rok 2010 – vztyčování a restaurování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 211.108,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 180.390,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 30.718,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 61.108,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 34.434,- Kč

Rok 2012 - vztyčování a restaurování poškozených náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 225.868,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 170.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 55.868,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70230.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.