Plzeň (synagoga–stará)

Typ objektu

expozicepomníksynagoga

GPS
49.7443125, 13.3743411
Vlastnictví
ŽO Plzeň
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

červenec–srpen:
ne–čt: 10.00–17.00
Mimo sezonu je synagoga pro invidiviální turistiku uzavřena.
Během šabatů a v době židovských svátků je synagoga pro veřejnost uzavřena.

Přílohy v PDF
Příspěvek

Plzeňská Stará synagoga byla postavena v roce 1859 podle projektu Martina Stelzera v zahradě židovského obecního domu. Jedná se o budovu v novorománském slohu s pomocným vnějším schodištěm do patra, které slouží jako únikový východ. Do hlavního sálu je vestavěna dvoupatrová ženská galerie na dřevěných sloupech. Výzdoba dřevěného svatostánku, obnoveného při rekonstrukci budovy v letech 2010–2014, je doplněna iluzorní malbou na omítce. Synagoga byla od roku 1869 vybavena varhanami, ty se však nedochovaly. Po výstavbě tzv. Velké synagogy na Klatovské třídě (roku 1892) sloužila Stará synagoga jen k příležitostným akcím. Dnes se jedná o aktivní zasvěcenou synagogu. V těsném sousedství Staré synagogy byla roku 1875 zřízena tzv. Výpomocná synagoga. Obě stavby byly propojeny zděným schodištěm, které vedlo na galerie. Výpomocná synagoga sloužila ve 20. století jako skladiště. Dnes z ní zbyly jen obvodové zdi, které byly opraveny, a vnitřní prostor synagogy pietně upraven na památník plzeňských obětí holocaustu – zahradu se jmény obětí napsanými na oblázcích.

Celkové náklady na obnovu Staré synagogy dosáhly v rámci projektu Revitalizace židovských památek 31 939 000 Kč.

https://www.10hvezd.cz/cs/objekt/plzen/
http://www.zoplzen.cz/
https://pamatkovykatalog.cz/stara-synagoga-a-zidovska-skola-18541307

 

Předchozí
Další
Plzeň, zdroj: Deset hvězd
Plzeň, zdroj: Deset hvězd

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.