Plzeň (synagoga–velká)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.7466194, 13.3729889
Vlastnictví
ŽO Plzeň
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

ne – čt: 10.00 – 17.00
Vstup do synagogy zadním vchodem z Palackého ulice. Pokladna je přesunuta do Rabínského domu.
Během šabatů a v době židovských svátků je synagoga pro veřejnost uzavřena.

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

Synagoga leží v sadech Pětatřicátníků č.p. 35/11. Postavena v letech 1888–1892 v Maurském slohu. Za okupace využita jako sklad. Dnes znovu slouží bohoslužebným účelům.

http://www.zoplzen.cz

https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-19160596

https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/jiri-fiedler-zidovske-pamatky-v-cechach-a-na-morave/plzen/

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.