Nové Sedliště

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.731137, 12.677536
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení snad existovalo už v první polovině 16. století, je doloženo až od začátku 17. století. Komunita s modlitebnou zde existovala snad od počátku osídlení. Bohatý archív obce byl před první světovou válkou převezen do Tachova, kde byl ale za „křišťálové noci“ téměř celý zničen. Dochovaly se jen protokoly, účty a stanovy obce.

První údajná dřevěná synagoga byla postavena roku 1703, místo je neznámé, ale mělo 40 mužských a 28 ženských sedadel. Za její zboření vyplatila obec stavitelskému mistru Gallusovi kolem roku 1786 4 zlaté. Další synagoga byla vybudovaná v letech 1786-1788 a byla užívána do roku 1911. Nacházelo se zde 62 mužských a 44 ženských sedadel. Umělecky významný svatostánek (aron ha-kodeš) byl roku 1912 přemístěn do Tachova. Synagoga byla zbořena v roce 1918 poté, co byla užita na stavební materiál. V hospodářské části domu čp. 66 je možné vidět portál s Davidovou hvězdou a letopočtem 1786. V sousedství stál obecní dům (parcela 117) a židovská škola s placeným rabínem (parcela 119). Rozsáhlá židovská čtvrť, doložená nejdříve v 18. století, se nacházela ve středu obce, byla umístěná severním a severozápadním směrem od zámku. Před polovinou 19. století se jednalo o 27 domů. Zajímavostí byla promíchanost židovských a křesťanských domů.

Hřbitov se nachází cca 450 m západně od zámku v údolí pod kostelem. Byl založen zřejmě v druhé polovině 17. století a užíván až do 30. let 20. století. Hřbitov má rozlohu 1205 metrů čtverečních nepravidelného tvaru, je zde dochováno 240 náhrobků či fragmentů, některé z nich jsou z počátku 18. století (nejstarší 1704). Vyskytují se i cenné klasicistní a barokní náhrobky.

 

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 30.650,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2011–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10245.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.