Malá Šitboř

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.056037, 12.530937
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení zde existovalo od první poloviny 19. století. Židovské domy (před polovinou 19. století se jich zde nacházelo 15) byly rozptýleny po celé obci mezi domy křesťanů.

Synagoga z roku 1808 vyhořela v roce 1914 a následně byla zbořena.

Židovský hřbitov se nalézá v polích zhruba 1,5 km jižním směrem od obce, cca 150m západně od silnice vedoucí z hlavní komunikace Cheb – Mariánské Lázně do Milíkova. Byl založen pravděpodobně v 18 století. Nejstarší náhrobky pocházejí z první poloviny 19. století (rok 1821), nejmladší čitelný náhrobek z roku 1892. V areálu o trojúhelníkovém půdorysu o velikosti přibližně 670 metrů čtverečních je dochováno okolo 70 náhrobků. Na konci 90. let 20. století byl opuštěný hřbitov bez příjezdové komunikace vymýcen.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 1.750,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 12.803,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10239.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.