Kořen

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.851709, 12.843361
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nejstarší zmínka o židovském osídlení pochází z počátku 17. století (1702), kdy zde žilo 6 osob. V roce 1793 Židé zde vlastnili 10 domů, později se jejich počet zvýšil až na 16 domů v roce 1859. Synagoga byla vybudována severozápadním směrem od centra obce. Pochází zřejmě z první třetiny 19. století, kdy sloužila jako víceúčelová budova s bytem rabína a učitele, byty židovských rodin a pekárnou macesů. Na počátku 20. století byla přestavěna na obytný dům, kromě zdiva se dochoval původní tvar oken na jedné zdi synagogy.

Hřbitov je umístěn asi 200 metrů na východ od obce. Hřbitov o rozloze 522 metrů čtverečních byl založen v první polovině 19. století, zřejmě mezi lety 1825 až 1831. Do současnosti je dochováno zhruba 15 až 20 náhrobků, významná část z hrobů patřila zemřelým z městečka Lestkova. Většina z nich ale byla během druhé světové války i později povalena. Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1844. Hřbitov byl v roce 2004 opraven s pomocí obce Olbramov a při opravě bylo na hřbitov vráceno torzo 10 fragmentů.

 

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana
Foto: V. F. Chvátal, 2011
Foto: archiv Matana
Foto: V. F. Chvátal, 2011

Více informací

Náklady

Rok 2011 - dokumentace. Celkové nálkady hrazeny federací židovských obcí v ČR: 4.700,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10231.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.