Aktuality

Kolín–Mandelíkovi

28.5.2024

Setkání s Janem Mandelíkem a jeho ženou na starém židovském hřbitově v Kolíně bylo velmi příjemné

Příběh Jana a jeho rodiny si můžete poslechnou díky Paměti národa 👉 https://www.pametnaroda.cz/cs/mandelik-jan-1946

Jan stojí u náhrobku svého prapradědečka Jošuy Madelíka (zemř. 1853), který nechal před nedávnem zrekonstruovat.

Překlad náhrobku:

Sem uložili
dne 18. (dosl. chaj tj. živý) tevetu roku [5]603 dle malého počtu
muže moudrého, jenž chodil po cestách
přímých, gavoj spolku bikur cholim a člen
spolku Chevra kadiša gmilut chasadim, vážený pan Juzl, syn váženého pana
Mordechaje Mandelika, pokoj mu.
Poutníku, postůj zde, u hrobu člověka vzácného ducha, čistého
srdce a ryzích rukou (čestného), jenž konal milosrdně v každý čas a prokazoval
milosrdenství, těm, kdo zemřeli. Avšak i přesto, že nesl břemeno
utrpení, chodil se každý den
modlit, aby vyléval srdce před svým Otcem na nebesích,
tam (totiž) nalezne několikanásobné požehnání díky svým skutkům.
Kéž je jeho duše spojena do svazku živých.


Jan současně štědře podpořil čištění náhrobků od břečťanu na hřbitově, děkujeme!

Na hřbitově na konci května proběhlo sekání travin a pokračuje odstraňování břečťanu a poničených větví a stromů.

 

      

 

 

 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.