Znojmo

Typ objektu

hřbitov

GPS
48.8741517, 16.0431417
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Středověká židovská komunita zanikla vypovězením r. 1454, novodobé osídlení od pol. 19. století, židovská obec krátce obnovena po 2. světové válce. Rodné město sochaře Hugo Lederera (1871-1940 Berlín). Středověká židovská ulice, dnes Veselá v severozápadní části centra, v jádru po přestavbách dochována. V suterénu domu Veselá č. 3 unikátně zachovaná středověká rituální lázeň - mikve. Na průčelí nedalekých vil v uici Na valech č. 9 a 13 zazděny náhrobky ze 14. stol. Synagoga v maurském slohu postavená v r. 1888 byla vypálena nacisty r. 1938, její místo připomíná památník z r. 2008.

 

Nový hřbitov se nachází 2 km severně od centra při silnici na Únanov, byl založen v r. 1868, na ploše 6067 m2 se nachází po likvidaci v 80. letech 20. století celkem 121 zbylých náhrobků. Ostatky ze středověkého hřbitova nalezené r. 1869 označuje opravený obelisk. Uprostřed plochy zbytky obřadní síně od architekta W. Stiassného. Ohrazení cihelnou zdí se zpevňovacími pilířky.

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

odkaz na seznam pohřbených na hřbitově ve Znojmě

Náklady

Rok 2010 – projektová dokumentace (zeleň) a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 30.700,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava hřbitovní zdi. Celkové náklady: 617.829,- Kč.

SFŽP: 422.146,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 195.683,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava hřbitovní zdi a náhrobků.

Celkové náklady: 199.359,- Kč

Dotace: 100.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 99.359,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10299.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.