Zlín

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.1999556, 17.6604600
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

listopad–duben: 8.00–18.00 h
květen–říjen: 7.00–20.00 h

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

Židovské oddělení Lesního hřbitova leží v severozápadní části areálu jižně od centra města. Oddělení založeno ve 30. letech 20. století. Na rozloze 1 ha se nachází 10 dochovaných náhrobků.

Dokumentace dostupná zde:
https://cemeteries.zob.cz/zlin

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.