Zbraslavice

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.8199022, 15.1859333
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 800 metrů severně od města, na svahu klesajícím k jihu, v blízkosti cesty, odbočující ze silnice směřující do Kateřinek. Založen byl údajně na konci 18. století (snad roku 1797), po druhé světové válce byla rozebrána ohradní zeď a část novodobých náhrobků byla odcizena. Dochováno je kolem 150 náhrobních kamenů od počátku 19. století do roku 1932. Většina z nich je ze žuly nebo z  pískovce. Nejstarší náhrobek Zeliga, syna Geršona, pochází z roku 1815, náhrobek Šelomo Frejnda je z roku 1834. Z márnice zůstaly jen malé zbytky obvodového zdiva.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. V létě roku 2008 se hřbitovem prohnalo tornádo, které vyvrátilo většinu (několik desítek) vzrostlých stromů a také řadu náhrobků. V roce 2009 budou všechny poškozené náhrobky znovu osazeny na svá původní místa a budou restaurovány. Dále je třeba počítat s odstraněním velkého množství dřevní hmoty, větví a zbytků povalených stromů.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 58.888,- Kč

Vztyčování náhrobků: 55.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.888,- Kč

Rok 1996 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.274,- Kč

Vztyčování náhrobků: 10.416,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.858,- Kč

Rok 1997 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.418,- Kč

Kácení stromů: 7.778,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.640,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.620,- Kč

Roky 1999, 2000 a 2001 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.610,- Kč

Rok 2003 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2004 – prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.774,- Kč

Prořez stromů: 15.149,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 15.625,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.643,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.476,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.000,- Kč

Rok 2008 – likvidace polámaných stromů a vývratů po orkánu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 155.852,- Kč

Likvidace škod po orkánu: 151.636,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.216,- Kč

Rok 2009 – vztyčování a restaurování náhrobků poškozených orkánem a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 235.650,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 231.404,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.216,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 55.650,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.216,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 4.216,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 4.342,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70367.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.