Zběšičky

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.390693, 14.422976
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na okraji zalesněné stráně, 500 metrů severozápadně od obce, v blízkosti polní cesty, vedoucí z hlavní silnice z Veselíčka do Zběšiček k rybníku Zavadil. Pozemek za účelem založení hřbitova byl zakoupen roku 1750. Ve svahovém areálu hřbitova o rozloze 1.029 metrů čtverečních se nalézá nejméně 102 náhrobních kamenů od doby založení do roku 1932. Při vstupu stojí rekonstruovaná márnice.

V současnosti je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. V letech 2003–2006 byla opravena márnice a zřícené části ohradní zdi z lomového kamene. 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1999 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.380,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.014,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.564,- Kč

Rok 2003 – zahájení celkové rekonstrukce márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 167.979,- Kč

Rekonstrukce márnice: 164.854,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.125,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 97.979,- Kč

Rok 2004 – dokončení rekonstrukce márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 171.230,- Kč

Rekonstrukce márnice: 168.065,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.165,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 101.230,- Kč

Rok 2005 – zahájení opravy ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 342.524,- Kč

Oprava ohradní zdi: 340.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.524,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 142.524,- Kč

Rok 2006 – dokončení opravy ohradní zdi

Celkové náklady: 176.953,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 106.953,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.330,- Kč

Rok 2008 - 2010 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2011 - zhotovení plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 5.000,- Kč

Rok 2012 - kácení stromů.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.000,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70270.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.