Žatec (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
50.3299286, 13.5460425
Vlastnictví
Soukromý vlastník
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno....

Synagoga v Dlouhé ulici byla postavena v letech 1871-1872 v Maurském slohu podle návrhu architekta Johana Staňka. Je to druhá největší synagoga v Čechách. Slavnostní vysvěcení provedl rabín Abraham Frank dne 9. 3. 1872. V roce 1882 byly přistavěny dvě věže a v roce 1911 prošel objekt přestavbou. Během Křišťálové noci v roce 1938 byla synagoga vypálena a přestala sloužit svým účelům. V období 2. světové války se prostory využily jako vojenská nemocnice. Také sloužila jako pomocná škola, sklad a v 50. letech jako tržnice. Poté objekt chátral. V roce 1997 prošla budova nutnými opravami, proběhla oprava krovů, pokládka střešní krytiny a oplechování. V roce 2006 se uskutečnila renovace fasády. V roce 2013 synagogu koupil v exekuční dražbě Daniel Černý. V posledních letech probíhá rekonstrukce synagogy a její prostory jsou přizpůsobovány ke konání kulturních akcí.

Židovská obec v Žatci byla založena v roce 1864. Okolo roku 1900 žilo ve městě přibližně 1 200 židů, kteří většinou obchodovali s chmelem.

https://synagoga-zatec.cz/

https://www.muzeumzatec.cz/zidovska-synagoga.html#cookie-lista

https://www.historickasidla.cz/dr-cs/1078-zidovska-synagoga.html

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.