Žamberk

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.088045, 16.468493
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na prudkém svahu, 200 metrů západně od kostela sv. Václava, po levé straně ulice Československé armády vedoucí do Helvíkovic, v blízkosti budovy městského muzea. Založen byl údajně v první polovině 17. století, později byl několikrát rozšiřován (roku 1753, 1806, ve druhé polovině 19. století, 1920 a v letech 1931 - 1932). Na ploše je dochováno asi 230 náhrobních kamenů z let 1731 - 1941, mezi nimi množství stél s bohatou symbolikou, charakteristickou pro východočeský region. Při vchodu, v severovýchodní části hřbitova, byla postavena v letech 1931 - 1932 na čtvercovém půdorysu moderní obřadní síň, opravená v 90. letech 20. století, v jejímž interiéru je umístěna stálá expozice Život židovské komunity v Žamberku. V průběhu 90. let 20. století byla opravena obřadní síň, ohradní zeď a byly postaveny všechny povalené náhrobky. V současnosti je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech. Do budoucna by bylo možné uvažovat o restaurování cenných náhrobků z 18. století.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

V letech 1992 – 1994: byla díky finanční podpoře Města Žamberk a Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí zahájena oprava obřadní síně a podařilo se opravit a vztyčit všechny náhrobky

Rok 1995 – oprava ohradní zdi hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 75.322,- Kč

Rok 1996 – oprava plechové střechy obřadní síně a ohradní zdi hřbitova

Celkové náklady: 67.477,- Kč

Okresní úřad Ústí nad Orlicí: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 37.477,- Kč

Roky 1997 a 1998 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1999 – oprava ohradní zdi hřbitova

Celkové náklady: 165.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 115.000,- Kč

Město Žamberk: 33.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 17.000,- Kč

Rok 2000 – oprava ohradní zdi a obřadní síně na hřbitově a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 195.766,- Kč

Oprava zdi a obřadní síně: 183.292,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.474,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 112.000,- Kč

Město Žamberk: 32.100,- Kč

Židovská obec v Praze: 51.666,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.956,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2003 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 27.379,- Kč

Kácení stromů: 15.425,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.954,- Kč

Dar fyzické osoby: 9.433,- Kč

Židovská obec v Praze: 17.946,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.061,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.142,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.625,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.800,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 210.125,- Kč

Vztyčování náhrobků: 200.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.125,- Kč

Rok 2009 - dokumentace a restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 139.503,- Kč

Restaurování náhrobků: 120.522,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.981,- Kč

Rok 2010 - restaurování a vztyčování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 161.560,- Kč

Restaurování náhrobků: 154.010,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.550,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 121.000,- Kč

Město Žamberk: 15.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 20.560,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, opravy a restaurování náhrobků, oprava vstupních dveří, dokumentace.

Celkové náklady: 175.470,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Město Žamberk: 15.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 60.470,- Kč

Rok 2012 - restaurování a vztyčování náhrobků, oprava oken obřadní síně, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 169.722,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 129.000,- Kč

Město Žamberk: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 30.722,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70475.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.