Neznašov–Všemyslice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.216772, 14.361168
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 600 metrů jihovýchodně od obce Neznašov, na svahu nad potokem, na okraji lesa. Roku 1724 tu hřbitov ještě neexistoval, v té době se pohřbívalo v Kolodějích nad Lužnicí. Zřejmě někdy brzy poté byl hřbitov v Neznašově založen, roku 1858 byl rozšířen, o čemž svědčí také rozdíl v ohradní zdi – původní zeď byla postavena z lomového kamene, nová z cihel. Na ploše hřbitova o rozloze 1.775 metrů čtverečních je dochováno kolem 250 náhrobků od roku 1749 do 30. let 20. století, mezi nimi zajímavý kubistický náhrobek Aloise Bondyho z roku 1926, a opravená márnice postavená roku 1858 (tento letopočet je vytesán na vstupním kamenném portálu) s obřadním stolem.

V průběhu 90. let 20. století byla opravena márnice a ohradní zeď z lomového kamene. V současnosti je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. V letech 2005–2006 byly vztyčeny všechny povalené náhrobky ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. 

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – oprava ohradní zdi hřbitova a márnice

Celkové náklady: 471.724,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Okresní úřad v Písku: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 201.724,- Kč

Rok 1997 – oprava márnice

Celkové náklady: 192.637,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 40.000,- Kč

Okresní úřad v Písku: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 52.637,- Kč

Rok 1998 – dokončení opravy márnice

Celkové náklady: 158.441,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 35.000,- Kč

Okresní úřad v Písku: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 63.441,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.027,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.125,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.555,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.255,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.047,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2005 – vztyčování 40 povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 106.480,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.480,- Kč

Jihočeský kraj: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 46.480,- Kč

Rok 2006 – vztyčování 40 povalených náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 184.151,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 100.000,- Kč

Kácení stromů: 66.771,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.380,- Kč

Jihočeský kraj: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 114.151,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.280,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 280,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.550,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 147.725,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 67.725,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu, restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 472.868,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 374.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 98.868,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70269.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.