Vrbka u Roudníčku (Budyně nad Ohří)

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.391010, 14.142065
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení v Budyni nad Ohří doloženo kontinuálně od 16. století. Do poloviny 19. století zde v ghettu stávalo 25 domů, část z nich se dochovala v přestavbách. V Ostrovní ulici se nachází původně pozdně klasicistní synagoga s pozdně rokokovým průčelím, jejíž fasáda dnes již ztratila svou původní podobu. Dnes je využívána jako skladiště. Židovský hřbitov se nachází zhruba kilometr od obce vedoucí do Vrbky u Roudníčku. Jedná se o zdálky viditelný areál o ploše 2.910 m2 ohrazený vysokou zdí s obřadní síní v novorománském slohu v rohu hřbitova, ve které jsou zachovány zbytky iluzivní výmalby. Hřbitov byl patrně založen roku 1787 jako druhé pohřebiště místních Židů, nedaleký první hřbitov se nacházel u městských hradeb. V zadní části se nachází cca 200 náhrobků, nejstarší z roku 1764, přenesený ze staršího hřbitova. Ostatní plocha je nevyužita. V roce 2002 byla zahájena celková rekonstrukce areálu.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 253.682,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava hřbitovní zdi. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 164.972,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava hřbitovní zdi.

Celkové náklady: 380.215,- Kč

Dotace: 166.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 214.215,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10297.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.