Budyně nad Ohří (Vrbka u Roudníčku)

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.3971431, 14.1349708
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Uzamčen, kontaktujte nás:
[email protected]
+420 226 235 211

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení v Budyni nad Ohří doloženo kontinuálně od 16. století. Do poloviny 19. století zde v ghettu stávalo 25 domů, část z nich se dochovala v přestavbách. V Ostrovní ulici se nachází původně pozdně klasicistní synagoga s pozdně rokokovým průčelím, jejíž fasáda dnes již ztratila svou původní podobu. Dnes je využívána jako skladiště. Židovský hřbitov se nachází zhruba kilometr od obce vedoucí do Vrbky u Roudníčku. Jedná se o zdálky viditelný areál o ploše 2.910 m2 ohrazený vysokou zdí s obřadní síní v novorománském slohu v rohu hřbitova, ve které jsou zachovány zbytky iluzivní výmalby. Hřbitov byl patrně založen roku 1787 jako druhé pohřebiště místních Židů, nedaleký první hřbitov se nacházel u městských hradeb. V zadní části se nachází cca 200 náhrobků, nejstarší z roku 1764, přenesený ze staršího hřbitova. Ostatní plocha je nevyužita. V roce 2002 byla zahájena celková rekonstrukce areálu.

Předchozí
Další
Budyně, archiv Matana, 2011
Budyně, archiv Matana, 2011
Budyně, archiv Matana, 2011
Budyně, archiv Matana, 2004
Budyně, archiv Matana, po vyčištění a opravě vybraných náhrobků, 2002
Budyně, archiv Matana, po vyčištění a opravě zdi, 2002
Budyně, archiv Matana, před provedením části oprav, 2002
Budyně, archiv Matana, po opravě obřadní síně, 2002
Budyně, archiv Matana, před opravou obřadní síně, 2002
Budyně, archiv Matana, 2001
Budyně, archiv Matana, 2001

Více informací

Náklady

Rok 2010 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 253.682,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava hřbitovní zdi. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 164.972,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava hřbitovní zdi.

Celkové náklady: 380.215,- Kč

Dotace: 166.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 214.215,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10297.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.