Votice

Typ objektu

expozicehřbitovsídelní okrsek

GPS
49.6386161, 14.6483931
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 500 metrů východně od náměstí, při Táborské ul., na východním okraji města. Založen byl údajně roku 1538, doložen je od první poloviny 17. století. Je na něm dochováno 360 většinou žulových náhrobků od roku 1705 do konce 30. let 20. století. Opravená obřadní síň s márnicí, postavená roku 1885, slouží od roku 2004 jako regionální židovské muzeum.

V současné době jsou obřadní síň i ohradní zeď opraveny, všechny náhrobky jsou vztyčeny a je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je třeba počítat s restaurováním vybraných historických náhrobků.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava ohradní zdi z lomového kamene a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 136.725,- Kč

Oprava zdi: 70.946,- Kč

Oprava zdi a celoroční údržba hřbitova: 65.779,- Kč

Okresní úřad v Benešově: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 86.725,- Kč

Rok 1996 – oprava ohradní zdi hřbitova, zhotovení vstupních kovaných vrat a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 366.716,- Kč

Oprava zdi a zhotovení vrat: 288.781,- Kč

Oprava zdi a celoroční údržba hřbitova: 77.935,- Kč

Okresní úřad v Benešově: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 266.716,- Kč

Rok 1997 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 110.202,- Kč

 

Rok 1998 – pokračování opravy ohradní zdi, odvodnění márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady na opravu ohradní zdi, odvodnění márnice a celoroční údržbu hřbitova: 211.801,- Kč

Okresní úřad v Benešově: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 161.801,- Kč

Rok 1999 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 173.019,- Kč

Rok 2000 – pokračování opravy ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 59.415,- Kč

Rok 2001 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 72.198,- Kč

Oprava zdi: 57.475,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.723,- Kč

 

Rok 2002 – dokončení opravy ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 67.975,- Kč

Oprava ohradní zdi: 45.597,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 22.378,- Kč

 

Rok 2003 – projekt elektropřípojky a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 40.910,- Kč

Projekt elektropřípojky: 1.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 39.110,- Kč

Dar fyzické osoby: 8.183,- Kč

Židovská obec v Praze: 32.727,- Kč

Rok 2004 – realizace elektropřípojky, instalace stálé expozice o dějinách Židů v regionu, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 100.439,- Kč

Elektropřípojka a instalace expozice: 61.665,-Kč

Celoroční údržba hřbitova: 38.774,- Kč

Nadace Židovského muzea v Praze: 37.275,- Kč

Dary fyzických osob: 33.567,- Kč

Židovská obec v Praze: 29.597,- Kč

Rok 2005 – dokončení elektropřípojky a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 29.627,- Kč

Dokončení elektropřípojky: 15.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.627,- Kč

Město Votice: 15.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 14.627,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.198,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.128,- Kč

Rok 2008 – prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.777,- Kč

Rok 2009 - vztyčení povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 59.859,- Kč

Vztyčení náhrobků: 32.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 27.895,- Kč

Město Votice: 4.000,- Kč

Židovská obec v Praze. 55.859,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.819,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 32.160,- Kč

Rok 2012 - oprava náhrobku, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 34.937,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70366.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.