Volyně

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.167053, 13.886374
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází v ulici U Vodojemu, 350 metrů severozápadně od náměstí. Založen byl v 17. století, naposledy zvětšen roku 1870. Hřbitovní domek z roku 1912 je adaptován k obytným účelům. Na hřbitově je dochováno přes 200 náhrobků od roku 1689 do 30. let 20. století. Jedná se o velmi cenný hřbitov s převahou mramorových náhrobků barokního a klasicistního typu. V současnosti je ohradní zeď opravena, všechny náhrobky jsou postaveny. 

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1999 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.552,- Kč

Rok 2001 – prořezání osmi stromů

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.063,- Kč

Rok 2002 – odvoz odpadu a vztyčování povalených náhrobků

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.976,- Kč

Rok 2003 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Rok 2004 – odvoz odpadu

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 464,- Kč

Rok 2005 – odvoz odpadu

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.095,- Kč

Rok 2006 – celoroční úrůběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 530,- Kč

Rok 2007 – kácení stromu

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.000,- Kč

Rok 2008 – prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.966,-

Rok 2009 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.504,- Kč

Rok 2011 - zhotovení plánu hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 10.473,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny majitelem bývalého domku hrobníka.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70267.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.