Vítanov-Hlinsko

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.747191, 15.884855
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází západně od Hlinska, po levé straně silnice vedoucí z Hlinska do Trhové Kamenice, na okraji města. Založen byl roku 1904, je ohrazen vysokou zdí, vchod vede přes obřadní síň z režných cihel. Na hřbitově je dochováno 34 náhrobních kamenů novodobého typu od doby založení hřbitova, z nichž nejmladší z roku 1939. Díky rozloze 380 metrů čtverečních patří tento hřbitov k nejmenším v Čechách. Pohřbeno je zde několik regionálních továrníků.

V polovině 90. let 20. století byla opravena ohradní zeď a márnice a povalené náhrobky byly postaveny. V současnosti je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava ohradní zdi, márnice, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 44.866,- Kč

Oprava zdi a vztyčování náhrobků: 41.586,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.280,- Kč

Rok 1996 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 54.751,- Kč

Oprava ohradní zdi: 49.891,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.860,- Kč

Roky 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 a 2002 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.276,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.140,- Kč

Rok 2005 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.201,- Kč

Roky 2007 - 2010 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 6.005,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 2.386,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70470.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.