Veselice

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.395588, 15.128151
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 500 metrů severně od obce, na úpatí zalesněného vrchu. Založen byl snad kolem poloviny 18. století. V členitém areálu o velikosti 1.727 metrů čtverečních je dochováno asi 250 náhrobních kamenů od druhé poloviny 18. století do roku 1938. V severní části ohradní zdi jsou zazděny dvě kvadrátní stély, spadající svým charakterem do 18. století, v jejich blízkosti nad dětským hrobem je atypická stéla s dvojicí andělíčků. Hrobnický dům je využíván od roku 1949 jako rekreační objekt.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. V roce 2008 bylo započato se vztyčením několika desítek povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a s restaurováním poškozených historických náhrobků, v těchto pracech je třeba pokračovat i v následujících letech, do budoucna je třeba počítat s opravou poškozených úseků ohradní zdi z lomového kamene.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.267,- Kč

 

Rok 1996 – na údržbu židovského hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.670,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.670,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.670,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.252,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.450,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.860,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.804,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.032,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.567,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.013,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.337,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků a restaurování historických nárobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 213.911,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 200.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.911,- Kč

Středočeský kraj: 80.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 83.911,- Kč

Rok 2009 – vztyčování povalených náhrobků a restaurování historických nárobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 214.709,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 199.200,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 15.509,- Kč

Středočeský kraj: 50.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 114.709,- Kč

Rok 2010 – restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 88.734,- Kč

Restaurování náhrobků: 75.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.734,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 38.734,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 113.531,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 33.531,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny židovskou obcí v Praze: 82.907,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70262.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.