Veselí nad Moravou

Typ objektu

hřbitov

GPS
48.947759, 17.372131
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

První písemná zpráva o židovském osídlení je z 15. století, souvislé žid. osídlení až od 17. století. Rodiště malíře Ludvíka Ehrenhafta (1872-1955). Židovská ulice v jižní části jádra, dnes ulice L. Ehrenhafta, se skládala z pouhých čtyř domů. Škola v Masarykově ulici čp. 109 bývala na předměstí. Synagoga v ulici Rybníček čp. 62 byla postavena v pol. 19. stol. v historizujícím slohu, byla dlouho využita jako skladiště, v l. 1991-3 adaptována na modlitebnu církve adventistů.

Hřbitov v Masarykově ulici na předměstí, 500 m jižně od náměstí, byl založen r. 1784. Na ploše 1536 m2 stojí přesně 200 náhrobků a památník obětem holokaustu, při vstupu malá márnice, ohrazení kamenocihelnou zdí.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 35.892,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10295.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.