Telč–Velký Pěčín

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.130105, 15.435500
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Historické jádro města bylo vyhlášeno světovou památkou UNESCO. Židovské osídlení je zde od 1. pol. 17. století. Oběti nacistické rasové perzekuce připomínají keramické desky se jmény umístěné od r. 1994 v předsíni farního kostela sv. Jakuba. Židovské domy tvoří drobná zástavba v Hradební a Židovské ulici v jihozápadní části městského jádra, včetně dřívější modlitebny čp. 87.

Starý hřbitov bylo vrchností povoleno zřídit v 17. století až ve vzdálenosti 7 km od města jižně, v lese na katastru obce Velký Pěčín. Na ploše 803 m2 se nalézá kolem 150 náhrobků barokního a klasicistního typu, nejstarší z roku 1655. Na počátku 90. let 20. století byla plocha hřbitova zarostlá, ohradní kamenná zeď byla na některých místech zbořená, z márnice zbylo jen obvodové zdivo, její krov a střecha byly zříceny. V průběhu 90. let 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna, po roce 2000 byla opravena kamenná márnice a vztyčena většina povalených náhrobků. Roku 2005 byla řada náhrobků poškozena vandaly, kteří na ně sprejem nastříkali hanobící nápisy; na podzim roku 2005 byly tyto hanobící nápisy odstraněny. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech. V nejbližších letech je třeba počítat s opravou ohradní zdi z lomového kamene a vztyčením zbývajících náhrobků.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.215,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.880,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.042,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.826,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 877,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.187,- Kč

Rok 2001 – oprava márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 129.026,- Kč

Oprava márnice: 127.909,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 1.117,- Kč

Okresní úřad v Jindřichově Hradci: 60.000,- Kč

Město Telč: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 64.026,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.192,- Kč

Rok 2003 – oprava ohradní zdi, márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.059,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.199,- Kč

Rok 2005 – odstranění hanobících nápisů z náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 70.419,- Kč

Odstranění hanobících nápisů: 50.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 20.419,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 20.419,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.164,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.610,- Kč

Rok 2008 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 316.096,- Kč

Oprava ohradní zdi: 293.302,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 22.794,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 116.096,- Kč

Rok 2009 - oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 298.540,- Kč

Oprava ohradní zdi: 282.545,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 15.995,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 120.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 178.540,- Kč

Rok 2010 – vztyčování a restaurování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 116.689,- Kč

Restaurování náhrobků: 93.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 23.289,- Kč

Rok 2011 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 28.068,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 22.708,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70364.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.