Velká nad Veličkou

Typ objektu

hřbitov

GPS
48.882441, 17.517700
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od pol. 19. století. Modlitebna z konce 19. století v domě čp. 130 adaptována po válce k obytným účelům.

Hřbitov se nachází 700 m severně centra v areálu městských pohřebišť, byl založen r. 1886, na ploše 443 m2 se nalézá celkem 36 novodobých náhrobků. Malá márnice se nezachovala, ohrazení cihelnou zdí se zpevňujícími pilířky.

https://cemeteries.zob.cz/velka-nad-velickou

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 19.500,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10294.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.