Velhartice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.266460, 13.390961
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení je zde od 17. století. Roku 1723 zde žily tři židovské rodiny. Roku 1880 už 53 osob, roku 1900 40 Židů a k roku 1930 jejich počet poklesl až na 16 osob.

Synagoga leží 100 m jižně od náměstí. Byla postavena roku 1845. Bohoslužebným účelům sloužila až do nacistické okupace. Roku 1950 byla přeměněna na hasičskou zbrojnici.

Hřbitov se nalézá 1 km jihozápadně od městečka, v blízkosti chatové osady na okraji lesa zvaného Kouklovna, v těsné blízkosti modře značené turistické stezky. Hřbitov byl založen roku 1858 na ploše 560 metrů čtverečních. Nachází se zde celkem 59 náhrobních kamenů od doby založení do roku 1934. Ve východní části jsou dva kamenné pilíře jako pozůstatek zaniklé márnice a památník s 24 jmény osob, které byly umučeny během druhé světové války.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 2.771,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 12.304,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 6.354,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10293.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.