Úštěk (synagoga)

Typ objektu

expozicesynagoga

GPS
50.583455, 14.337845
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

přístupná veřejnosti

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od 14. století. Židovské domy při podbranské ulici se dochovaly v přestavbách.

Hřbitov ze 16. století viz. heslo Úštěk hřbitov.

V západní části městečka na okraji skalního masivu nad údolím se nachází synagoga. Byla postavena roku 1794 v klasicistním slohu jako náhrada za dřevěnou synagogu, 1851 přestavěna podle plánů místního stavitele Wenzla Jahna. Byla přistavěna předsíň , rozšířena ženská galerie, budova byla zvýšena a provedena výmalba modlitebního sálu s maurskými motivy. V suterénu bývala židovská škola a byt. ohoslužebným účelům sloužila do roku 1938, během 2. sv. války mobiliář odvezen a poté opuštěna. Od roku 1993 zde probíhala rekonstrukce a od roku 2003 je využita jako regionální židovské muzeum.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 2010 - celoroční péče a údržba, průvodcovské služby. Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 111.187,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba synagogy, revize EZS. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 54.134,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10401.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.