Úštěk

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.581057, 14.339218
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od 14. století. Židovské domy při podbranské ulici se dochovaly v přestavbách.

V západní části městečka se nachází synagoga, dnes sloužící jako muzeum (další informace viz heslo Úštěk - synagoga.

Úštěcký židovský hřbitov leží na svahu asi 500 m jihozápadně od centra města, nad cestou vedoucí ze Střelecká ulice do osady Lhota. Založen nejpozději v 16. století, po válce silně devastován, zbořena větší část zdi  a hrobnický dům, naposledy rozšířen na počátku 20. století. Na ploše 1938 m2 dochováno cca 200 náhrobních kamenů od 16. století do roku 1937, část z nich sem byla přenesena ze zrušeného hřbitova u Horních Chobolic. Od roku 2002 probíhá jeho rekonstrukce. Od r. 2004 se o hřbitov stará Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov. Pod kopcem na začátku vozové cesty dosud stojí původní zděná vozovna, která dnes slouží jako garáž.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 2010 – pokračování opravy ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady: 568.899,- Kč

Ministerstvo kultury: 225.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 343.899,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokončení opravy hřbitovní zdi. Celkové náklady: 943.561,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 300.000,- Kč

Ústecký kraj: 200.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 443.561,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 8.010,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10235.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.