Úsov (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.798774, 17.011299
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Dočastně uzavřeno
Otvírá až 6.7. 2024

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení se zde nachází od pol. 15.století. Rodiště básníka Vlastimila Artura Poláka (1914-1990 Olomouc). Starší židovské sídliště se hřbitovem (v části Za pivovarem při východním úpatí hradu) zaniklo za třicetileté války. Židovská čtvrť v severozápadní části města, ulice U synagogy, Školní, 5.května a Nerudova, má dodnes samostatný katastr. Výrazný urbanistický celek, typický štetl opředený ságami a pověstmi. Nachází se zde dobře zachovaný soubor 35 domů z původních 49, včetně školy čp. 241 a radnice čp. 258.

Synagoga v ulici U synagogy byla postavena v l. 1783-4 v pozdně barokním slohu, poškozena nacisty r. 1938, v l. 1951-2 adaptována na evangelickou modlitebnu, v l. 1995-2008 proběhla celková památková obnova pro muzejní účely. Klenby zdobí rokoková dekorativní výmalba s hebrejskými liturgickými texty. V předsíni se nachází pamětní deska obětem holokaustu.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba synagogy, Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 28.507,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10292.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.