Úsobí (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.5131942, 15.4998322
Vlastnictví
soukromý vlastník
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Omezena

Přílohy v PDF
Příspěvek

Synagoga čp. 79 se nachází 200 m JZ od kostela, na východním břehu potoka v JZ části obce.
Synagoga byla postavena snad ve 2. polovině 18. století. Ve 20. letech 20. století byla adaptována na obchod s bytem, roku 1970 byla přestavěna na dodnes obývaný obytný dům. Sousední přístavek zbořený roku 1988 sloužil snad jako židovská škola.
Informace o synagoze budou doplněny později.....
Více informací na:
http://synagogy.euweb.cz/Ceska_Republika/havlickuv_brod/usobi.html

Předchozí
Další
Úsobí, archiv Matana, 1997

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 1111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.