Úpice

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.5100047, 16.0138803
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Veřejně přístupné

Přílohy v PDF

Informace o hřbitově budou doplněny později...

Židovské oddělení leží 500 m jihozápadně od náměstí, v severozápadním koutu městského hřbitova. Oddělení bylo založeno patrně v roce 1888. V této části se nachází 22 náhrobků z let 1888–1937.

https://www.upice.cz/prumysl%2Dv%2Dupici%2Da%2Dzide/d-1393/p1=9809

https://youtu.be/n2swR2k1K84?feature=shared

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.