Uhlířské Janovice

Typ objektu

hřbitovpomník

GPS
49.8747786, 15.0617650
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na jižním konci města, v blízkosti několika místních rybníků a cesty se zeleně značenou turistickou stezkou. Pozemek pro hřbitov byl zakoupen roku 1832 a v roce 1907 byl rozšířen. Po druhé světové válce byl areál postupně devastován, po roce 1979 Židovská náboženská obec v Praze některé náhrobky odprodala a hřbitov byl dále postupně likvidován. Kolem roku 1985 byl areál převeden do vlastnictví státu na výstavbu rodinných domků, ke které nakonec nedošlo, později byl vrácen Židovské obci v Praze. Dnes je dochována část ohradní zdi a dva náhrobní kameny, z nichž jeden je změněn na památník, připomínající zničený hřbitov. Dalších dvacet náhrobků, nalezených roku 1992 na stavební parcele v Ondřejově u Prahy, bylo přemístěno na nový židovský hřbitov do Světlé nad Sázavou. Plocha hřbitova je udržována nájemcem sousedních pozemků bez nároku na finanční odměnu.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Plocha hřbitova je udržována nájemcem sousedních pozemků bez nároku na finanční odměnu.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70363.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.