Uherský Ostroh

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsekpomník

GPS
48.9848925, 17.4030542
Vlastnictví
ŽO Brno
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Veřejně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o hřbitově budou doplněny později...

Židovské osídlení v Uherském Ostrohu existovalo od 16. století. Židovská čtvrť se rozprostírala v dnešních ulicích Kostelní a Nábřežní. V této části se nacházely stará a nová škola nebo obecní dům. Klasicistní synagoga, patrně ze 17. století, byla zbořena nacisty v roce 1944.

Nový židovský hřbitov leží ve Veselské ulici, v jižní části areálu komunálního hřbitova. Byl založen v roce 1862 a nachází se na něm 200 novodobých a asi 100 starších náhrobků. Starší náhrobky byly přeneseny ze zrušeného staršího pohřebiště ze 17. století. Na novém hřbitově se nachází pomník obětem holokaustu.

https://www.zob.cz/pamatky/pamatky-jizni-moravy/uhersky-ostroh/
https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-hrbitov-767834

Aktualizace: květen 2024

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.