Uherský Brod

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.026163, 17.647133
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

První písemná zmínka o Židech je z r. 1470, jedna z nejpočetnějších židovksých komunit (v pol. 19. století téměř 1100 osob, čtvrtina obyvatel města), židovská obec krátce obnovena po 2. světové válce. Rodné město učených rabínů Mosese Samuela Zuckermandela (1836-1917 Wroclaw, Polsko) a Adolfa Frankla-Grüna (1847-1916 Kroměříž), spisovatele Eduarda Naschera-Naschée (1853-1926 Wien). Středověká žid. osada se synagogou na jihovýchodním předměstí zanikla, od konce 17. stol. ghetto v jihovýchodním sektoru hrazeného města, dnes ulice Soukenická, Jirchářská, Tkalcovská. Z původních 108 domů zbyla po asanacích pouze jediná budova, škola čp. 823 (na ní pamětní deska žid. komunity z r. 1993). Barokní synagogu z r. 1717 nacisté v r. 1941 vypálili a zbořili.

Nový hřbitov v ulici Neradice čp. 698, 500 m východně od náměstí, byl založen v r. 1870, na ploše 7421 m2 se nalézá 1085 převážně novodobých náhrobků, z toho stovka cenných pomníků přenesených ze starého hřbitova před jižními hradbami (mj. rabína Nathana Nathy z r. 1683). Při vstupu se nachází eklektická obřadní síň z r. 1906, uvnitř pamětní desky se jmény obětí holokaustu z r. 1948. Ohrazení areálu cihelnou zdí. Hřbitov je soustavně udržován a opravován.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – opravy hrobnického domku, projektová dokumentace na zeleň a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 123.070,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 19.437,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, rozsáhlé úpravy zeleně a ošetření stromů, dokumentace.

Celkové náklady: 853.958,- Kč

Dotace: 634.141,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 219.817,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10290.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.