Turnov

Typ objektu

expozicehřbitovsídelní okrsek

GPS
50.5830656, 15.1527122
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný
Popřípadě klíč v městském infocentru
Tel.: 484 803 041

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází v Sobotecké ulici, 400 metrů jižně od náměstí při silnici do Všeně. Založen byl nejpozději ve druhé polovině 17. století, údajně je doložen již na konci 15. století, nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1680, poslední pohřeb se konal roku 1956. Na hřbitově se nachází asi 550 náhrobků barokního, klasicistního, secesního i zcela moderního charakteru. Pohřbeni jsou zde předkové spisovatele Ivana Olbrachta a publicisty Pavla Tigrida. V letech 1988 – 1991 byl hřbitov narušen stavbou silničního průtahu, od roku 1991 je částečně přemostěn. Na hřbitově stojí hrobnický dům asi z roku 1800 s pamětní deskou obětí nacismu, obnovenou roku 1997, a malou expozicí, věnovanou židovské historii v regionu. Je v něm dochován unikátní rituální stůl z jednoho kusu kamene. Hrobnický dům byl opraven v průběhu 90. let 20. století, ohradní zeď byla opravena v letech 1997 - 2002. V téže době byla postavena většina povalených náhrobků. V letech 2005 – 2007 byla restaurována většina cenných historických nárobků.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech.V brzkých letech je třeba provést stavební úpravy hrobnického domu vedoucí ke snížení vlhkosti zdiva.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Roky 1992 - 1994 – rekonstrukce hřbitovního domu

Celkové náklady: cca 450.000,- Kč

Rok 1995 – pokračování opravy hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 491.676,- Kč

Oprava hřbitovního domu: 464.885,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 26.791,- Kč

Dotace státních úřadů: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 421.676,- Kč

Rok 1996 – pokračování opravy hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 391.114,- Kč

Oprava hřbitovního domu: 376.210,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.904,- Kč

Dotace státních úřadů: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 341.114,- Kč

Rok 1997 – oprava ohradní zdi

Celkové náklady: 180.859,- Kč

Okresní úřad v Semilech: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 100.859,- Kč

Rok 1998 – pokračování opravy ohradní zdi, vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 522.500,- Kč

Oprava ohradní zdi a vztyčování náhrobků: 510.022,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.478,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 252.000,- Kč

Město Turnov: 88.000,- Kč

Okresní úřad v Semilech: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 142.500,- Kč

Rok 1999 – pokračování opravy ohradní zdi, vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 679.892,- Kč

Oprava ohradní zdi a vztyčování náhrobků: 660.736,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.156,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 216.000,- Kč

Město Turnov: 150.000,- Kč

Okresní úřad v Semilech: 59.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 244.892,- Kč

Rok 2000 – pokračování opravy ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 594.799,- Kč

Oprava ohradní zdi: 584.026,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.773,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 200.000,- Kč

Město Turnov: 200.000,- Kč

Okresní úřad v Semilech: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 164.799,- Kč

Rok 2001 – statické posouzení hřbitovního domu, oprava krovu hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 180.937,- Kč

Statické posouzení a oprava krovu hřbitovního domu: 169.111,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.826,- Kč

Město Turnov: 6.800,- Kč

Židovská obec v Praze: 174.137,- Kč

Rok 2002 – dokončení opravy ohradní zdi hřbitova, otevření stálé expozice ve hřbitovním domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 145.399,- Kč

Oprava ohradní zdi: 125.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.599,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 40.000,- Kč

Město Turnov: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 65.399,- Kč

Rok 2003 – prořez suchých stromů, kácení havarijních stromů pomocí horolezecké techniky, odvoz odpadu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 61.101,- Kč

Kácení a prořez stromů: 35.231,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 25.870,- Kč

Rok 2004 – kácení suchých stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 32.930,- Kč

Kácení stromů: 15.023,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.907,- Kč

Rok 2005 – restaurování nejpoškozenějších historických náhrobků, havarijní prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 119.188,- Kč

Restaurování náhrobků: 90.000,- Kč

Prořez stromů: 19.040,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.148,- Kč

Liberecký kraj: 20.000,- Kč

Město Turnov: 25.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 74.188,- Kč

Rok 2006 – restaurování nejpoškozenějších historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 100.310,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 310,- Kč

Liberecký kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 50.310,- Kč

Rok 2007 – restaurování historických náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 628.648,- Kč

Restaurování náhrobků: 583.000,- Kč

Kácení stromů: 34.214,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.434,- Kč

Město Turnov: 116.600,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 408.100,- Kč

Židovská obec v Praze: 103.948,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.315,- Kč

Rok 2009 - restaurování náhrobků poškozených zlomeným stromem a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 38.352,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.452,- Kč

Likvidace stromu: 1.900,- Kč

Restaurování náhrobků: 30.000,- Kč

Rok 2010 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 103.952,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.952,- Kč

Liberecký kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 53.952,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 7.506,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 8.405,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70467.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.