Tučapy u Soběslavi

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.286978, 14.801629
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na jihozápadním okraji obce, jižně od rybníka a potoka, 400 metrů jihozápadně od návsi. Založen byl před rokem 1713. Na hřbitově o rozloze 2.356 metrů čtverečních se nachází kolem 300 náhrobků od roku 1737 do 30. let 20. století a opravená márnice.

V současné době jsou ohradní zeď a márnice opraveny, náhrobky jsou postaveny a je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.993,- Kč

Roky 1996 a 1997 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.993,- Kč

Rok 1999 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 119.714,- Kč

Rok 2000 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 104.603,- Kč

Oprava ohradní zdi: 69.736,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 34.867,-Kč

Rok 2001 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 102.758,- Kč

Oprava ohradní zdi: 83.738,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.020,- Kč

Rok 2002 – oprava márnice, likvidace polomu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 94.186,- Kč

Oprava márnice: 87.949,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.237,- Kč

Rok 2003 – rekonstrukce márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 67.736,- Kč

Rekonstrukce márnice: 49.322,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.414,- Kč

Rok 2004 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 71.422,- Kč

Oprava ohradní zdi: 50.112,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 21.310,- Kč

Dar fyzické osoby: 6.797,- Kč

Židovská obec v Praze: 64.625,- Kč

Rok 2005 – rekonstrukce ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 66.379,- Kč

Rekonstrukce ohradní zdi: 53.124,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.255,- Kč

Rok 2006 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 67.312,- Kč

Dar fyzické osoby: 1.770,- Kč

Židovská obec v Praze: 65.542,- Kč

Rok 2007 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 56.977,- Kč

Dar fyzické osoby: 1.645,- Kč

Židovská obec v Praze: 55.332,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 49.403,- Kč

Dar fyzické osoby: 2.199,- Kč

Židovská obec v Praze: 47.204,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.657,- Kč

Rok 2010 - restaurování a vztyčování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 101.890,- Kč

Restaurování náhrobků: 99.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.490,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 53.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 3.558,- Kč

Židovská obec v Praze: 45.332,- Kč

Rok 2011 - vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 97.640,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 85.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 12.640,- Kč

Rok 2012 - vztyčování a restaurování náhrobků, odstraňování popadaných stromů, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 110.984,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 60.000,- Kč

Fyzické osoby: 18.243,- Kč

Židovská obec v Praze: 32.741,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70362.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.