Trhový Štěpánov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.7076250, 15.0061467
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází jihozápadně od města, na mírném svahu, na okraji lesa, nedaleko železničního přejezdu u vlakového nádraží, v těsné blízkosti polní cesty odbočující ze silnice vedoucí do Chlumu. Doložen je od 17. století, ale založen byl zřejmě dříve. Nachází se na něm kolem 300 náhrobních kamenů z let 1711 - 1940, mezi nimi několik cenných barokních stél. V knize týkající se židovských památek vydané roku 1933 je vyfotografovaný náhrobek údajně z roku 1650, při soupisu 87 náhrobků, který provedl roku 1931 J. Vainštein, se zjistilo, že nejstarší náhrobek pochází z roku 1711. Roku 1915 tu byli pohřbeni dva haličtí uprchlíci. Po roce 1969 zde bylo pohřbeno 90 historicky nejcennějších náhrobků ze zrušeného hřbitova v Dolních Kralovicích (nejstarší datován rokem 1644). U vchodu stojí opravená márnice s pamětní deskou připomínající obnovu hřbitova v letech 1989 - 1992 a rodinu Dubových, vyvražděnou během druhé světové války. Celkové náklady na rekonstrukci hřbitova počátkem 90. let 20. století dosáhly výše cca 450.000,- Kč.

Roku 2005 byly postaveny všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.373,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.668,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.912,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.620,- Kč

Roky 1999 a 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.565,- Kč

Rok 2002 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 32.400,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 31.700,- Kč

 

Rok 2005 – vztyčení povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 57.710,- Kč

Vztyčení povalených náhrobků: 33.300,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 24.410,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.500,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.000,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.000,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.000,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.400,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 2.400,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 2.400,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70359.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.