Třebívlice

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.462539, 13.914613
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází 1 km severovýchodně od obce na hranici luk a starých ovocných sadů, asi 200 metrů od malého rybníčku. Založen byl ve druhé polovině 19. století (údajně roku 1867) a pohřbívalo se na něm do 30. let 20. století, demolován byl během druhé světové války i po ní. Na hřbitově o rozloze 665 metrů čtverečních je dochováno kolem 100 náhrobních kamenů z let 1869 - 1931. Je zde pohřben mj. místní lékař MUDr. Albert Freiberger.

Do roku 2003 nebyly na údržbu hřbitova vynakládány žádné finanční prostředky, takže byl zarostlý hustou náletovou zelení. Roku 2004 byla plocha hřbitova vyčištěna, byly opraveny zřícené části ohradní zdi a byla zhotovena nová vstupní branka. Roku 2008 bylo zahájeno vztyčování povalených náhrobků, tyto práce budou dokončeny v roce 2009. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech.

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 2003 – na údržbu židovského hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2004 – oprava ohradní zdi a zhotovení vstupní branky

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.746,- Kč

Rok 2005 a 2006 – na údržbu židovského hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.140,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční údržba hřbitova

Celkové náklady: 92.042,- Kč

Dar fyzické osoby: 46.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 46.042,- Kč

Rok 2009 - vztyčování povalených náhrobků

Celkové náklady: 117.978,- Kč

Dar MUDr. Daniela Nalose: 43.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 74.978,- Kč

Rok 2010 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 4.354,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 2.880,- Kč

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70360.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.