Třebíč (synagoga – přední)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.2172325, 15.8769286
Vlastnictví
Náboženská obec Církve československé husitské v Třebíči
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Přístupná v době bohoslužeb
nebo po dohodě s farním úřadem CČSH
tel. +420 568 841 632

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později…

https://pamatkovykatalog.cz/predni-synagoga-703622

https://www.zob.cz/pamatky/pamatky-jizni-moravy/trebic/

Předchozí
Další
Wikimedia
Wikimedia
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.