Tovačov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.432413, 17.284241
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovksé osídlení se zde nacházelo od pol. 15. století. Židovskou čtvrť, dnes Denisova a Cimburkova ulice severně od náměstí, tvořilo 35 domů včetně židovské školy s rabinátem čp. 330. Synagoga, pozoruhodná barokní stavba z pol. 17. století s pozdějšími úpravami, byla zbořena r. 1956.

 

Nový hřbitov na Podvalí 300 m jihozápadně od náměstí, byl založen po pol. 17. století. Nejstarší dochované náhrobky z let 1614 a 1615 sem byly přeneseny ze starého zrušeného hřbitova při synagoze. Na ploše o výměře 3039 m2 stojí celkem 291 náhrobků. Je zde také historizující obřadní síň od architekta Maxe Fleischera z r. 1889 se dvěma hebrejskými nápisy na průčelí. Po celkové obnově v l. 1994-6 je uvnitř umístěna muzejní expozice o historii a památkách zdejší židovské obce a o židovském pohřebním ritu. Po stranách síně stojí kohenská branka a novodobá kovaná brána. Hřbitov obklopuje cihelná ohradní zeď.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – kácení stromů, nátěr střechy obř. síně, restaurování erbu Gutmanů na průčelí obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 59.120,- Kč Nadace ŽOP: 25.000,- Kč Federace židovských obcí v ČR: 34.120,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, odvlhčení zdiva obřadní síně. Celkové náklady: 134.168,- Kč

Olomoucký kraj: 50.000,-

Federace židovských obcí v ČR: 84.168,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 6.950,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10288.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.