Telice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.648959, 12.927475
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nejstarší židovské osídlení pochází z počátku 18. století, zřejmě z roku 1713. Komunita začala růst až od poloviny 18. století, kdy představovala 9 rodin, roku 1783 18 rodin a roku 1793 16 rodin (85 osob). Okolo poloviny 19. století se jejich počet více než zdvojnásobil na 42 rodin (představujících údajně až 60% všech osob). Většina židovských domů byla koncentrována v severovýchodní části obce a byla rozptýlená mezi domy křesťanů. Starší synagoga byla po požáru v roce 1878 zničena a na jejím místě vznikl dům s modlitebnou. Dům s modlitebnou sloužil svému účelu jen do roku 1892, následně byl prodán soukromému majiteli. Byl zbořen po roce 1945.

Hřbitov nalézající se cca 800 m severně od středu obce, založený v 18. století, snad v roce 1744, se rozléhá na ploše 2226 metrů čtverečních. Je zde 241 čitelných náhrobků od roku 1746 do roku 1937 a zřícenina márnice. Nejméně dva náhrobky patří uprchlíkům z Bukoviny, podobné se nalézají na hřbitově ve Stříbře.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 2.382,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 34.987,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace, restaurování náhrobků. Celkové náklady: 416.606,- Kč

Dotace: 231.000,- Kč

Federací židovských obcí v ČR: 185.606,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10286.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.