Tachov (nový)

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.797223, 12.634964
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

V roce 1933 vznikl nový hřbitov cca 900 m jihovýchodně od starého hřbitova, nad silnicí do Velkého Rapotína. Přestože byl hřbitov během druhé světové války poničen, zachovalo se obvodové zdivo, márnice a šest náhrobků symbolicky zrekonstruovaných po roce 1986. Dále se zde nachází hromadný hrob obětí války (600 osob z vlaku z Buchenwaldu) – jde o největší hromadný hrob obětí nacismu na našem území. Velká část plochy 1653 metrů čtverečních je využívána jako městský urnový háj. Hromadný hrob připomíná pomník z roku 1988. Na severním okraji města na návrší se dále nachází mohyla s hroby více než 230 obětí pochodů smrti a koncentračních táborů. Je zde pohřbeno např. 108 židovských žen z Osvětimi zavražděných u Nýrska, desítky vězňů z Buchenwaldu a další. Mohyla byla vytvořena v roce 1948, její dnešní podoba s trnovou korunou pochází z roku 1985.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10283.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.