Tábor (starý)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsekpomník

GPS
49.408650, 14.655096
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov bezn náhrobků volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Pro účely bývalé židovské školy byl roku 1863 zakoupen starší dům v Koželužské ulici a budova byla až do nacistické okupace využívána jako školní třídy a byt rabína. V současné době je adaptována na byty.

Starý hřbitov se nachází v Korandově ulici, v jihozápadní části města, v prudkém svahu jižně od Bechyňské brány, pod starým svatojakubským hřbitovem. Založen byl roku 1634, několikrát byl rozšiřován, až dosáhl rozlohy 1.672 metrů čtverečních, užíván byl do roku 1893. Za nacistické okupace byly náhrobky odstraněny, po válce byl hřbitov změněn na park. Roku 1955 byl odhalen památník obětem holocaustu, roku 2002 další památník se jmény obětí holocaustu.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy bývalé židovské školy čp. 142 v Koželužské ulici a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – oprava střechy

Celkové náklady: 966.685,- Kč

Oprava střechy: 958.653,- Kč

Stavební dozor: 8.032,- Kč

Město Tábor: 200.000,- Kč

Okresní úřad v Táboře: 270.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 496.685,- Kč

Rok 1998 – oprava krovu a střešní krytiny

Celkové náklady: 1.147.400,- Kč

Oprava krovu a krytiny: 1.135.115,- Kč

Stavební dozor: 12.285,- Kč

Město Tábor: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 997.400,- Kč

Rok 1999 – statické zajištění budovy

Celkové náklady: 1.002.200,- Kč

Statické zajištění budovy: 970.070,- Kč

Stavební dozor: 32.130,- Kč

Okresní úřad v Táboře: 130.000,- Kč

Město Tábor: 185.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 687.200,- Kč

Rok 2009 - statický posudek na ohradní zeď a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.954,- Kč

Statický posudek: 9.079,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.875,- Kč

Rok 2010 – sondy na ohradní zeď a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.259,- Kč

Sondy: 6.489,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.770,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 8.620,- Kč

Rok 2012 - vypracování projektu na opravu staticky narušené hřbitovní zdi, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 103.918,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70358.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.