Svitavy

Typ objektu

hřbitovpomník

GPS
49.757303, 16.463012
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od pol. 19. století. Secesní synagoga z r. 1902 nacisty vypálena a zbořena. Pomník rodáka Oskara Schindlera (1908–1974 Hildesheim) z r. 1994 v Poličské ulici 1 km severozápadně náměstí.

Hřbitov byl založen za městem na kopci při Olomoucké ulici 1,5 km východně od náměstí v r. 1886 a pohřbívalo se na něm do druhé světové války. Během války byl hřbitov těžce zdevastován nacisty, většina náhrobků byla odvezena. V letech 2001–2003 byla plocha hřbitova pietně upravena osazeno zachovaných asi 50 podstavců a 3 náhrobky, památník vyvrácené komunity a zvýrazněny fragmenty zdiva obřadní síně a byl zde odhalen památník obětem holocaustu. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 2001 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2002 – zhotovení památníku obětem holocaustu, ošetření stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 269.239,- Kč

Ošetření stromů: 1.460,- Kč

Zhotovení památníku obětem holocaustu: 261.839,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.940,- Kč

Městské muzeum a galerie Svitavy: 261.839,- Kč

Židovská obec v Praze: 7.400,- Kč

Rok 2003 – odlití tří bronzových desek na památník obětem holocaustu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 53.537,- Kč

Odlití tří desek: 30.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 23.537,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.567,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.720,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.302,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.159,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.920,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 44.805,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 38.165,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 34.209,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 35.428,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70464.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.