Švihov (starý)

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.483294, 13.281784
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nepočetné židovské osídlení zde existovalo od druhé poloviny 16. století. K rozšíření došlo v průběhu 17. století, kdy už pravděpodobně existovala židovská obec. Židovská ulice byla vytvořena v první polovině 18. století, kdy se do této doby rozptýlené rodiny musely povinně sestěhovat. Nacházela se v dnešní Vrchlického ulici, severně od hlavního náměstí. Roku 1770 bydleli židé pouze v nájmu v 11 domech patřících vrchnosti. Roku 1837 se jednalo o 10 domů už patřícím židovským vlastníkům. Před polovinou 19. století je doloženo okolo 16 domů, polovina domů byla zbořena ve 20. století a dochovala se v přestavbě jen část z nich. Rabín sídlil v domě čp. 213, který byl od roku 1911 využit jako městský chudobinec a roku 1960 zbořen.

První synagoga z roku 1737, kdy ji vrchnost povolila na místě dosavadní modlitebny, byla dřevěná. Tato synagoga shořela roku 1773. Nová synagoga byla postavena na východním okraji židovské ulice roku 1783 jako náhrada za dřevěnou synagogu. Byla v barokním slohu, měla klenutý sál členěný pilastry s hlavicemi, rokokový svatostánek a podezděnou ženskou galerii. Bohoslužby přestaly ve 20. letech 20. století a po roce 1960 byla cenná chátrající budova prodána a zbořena.

Starý hřbitov je v mírném svahu, přibližně 600 m jihovýchodně od náměstí na kraji městečka, při silnici vedoucí k městskému hřbitovu. Byl založen roku 1644, v roce 1828 pak naposledy rozšířen. Na ploše zhruba 1380 metrů čtverečních je dochováno přibližně 140 náhrobků, nejstarší pochází z doby založení hřbitova, do roku 1913. Mezi nimi se nachází i řada cenných klasicistních a barokních stél. Vstupní márnice byla zbořena po roce 1940.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – plánek hřbitova, vyčištění vstupu, odstranění nevhodné vegetace, dokumentace a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 22.462,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků. Celkové náklady: 352.385,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 192.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 160.385,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, restaurování náhrobků. Celkové náklady: 327.487,- Kč

Dotace: 195.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 132.487,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10281.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.