Světlá nad Sázavou

Typ objektu

GPS
49.670733, 15.401469
Vlastnictví
MISSING: zp.pamatka.vlastnictvi. :MISSING
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov v ulici Komenského vedle komunálního hřbitova, severně do náměstí, byl založen roku 1886. Původní plocha 3.176 metrů čtverečních byla roku 1981 rozdělena na dvě parcely a volný pozemek byl roku 1995 dlouhodobě pronajat městu jako urnový háj. V židovské části (1.163 metrů čtverečních) je dochováno asi 110 náhrobních kamenů včetně několika stél ze zrušených hřbitovů v Uhlířských Janovicích a Dolních Kralovicích. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1760. Pohřbeni zde mj. členové kamenické rodiny Mahlerů či místní rabíni Josef Bloch a Samuel Schüller. Hřbitovní domek byl zbořen před rokem 1980. Jediné finanční náklady byly vynaloženy roku 1996, kdy byla plocha hřbitova vyčištěna od náletové vegetace, což si vyžádalo náklady ve výši 29.018,- Kč a byly provedeny sadové úpravy, což si vyžádalo náklady ve výši 6.283,- Kč. Od té doby žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze na údržbu hřbitova vynaloženy nebyly, v současnosti průběžnou údržbu hřbitova provádějí zaměstnanci sousedního městského hřbitova bezúplatně jako kompenzaci za užívání pronajaté části hřbitova.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Jediné finanční náklady byly vynaloženy roku 1996, kdy byla plocha hřbitova vyčištěna od náletové vegetace, což si vyžádalo náklady ve výši 29.018,- Kč a byly provedeny sadové úpravy, což si vyžádalo náklady ve výši 6.283,- Kč. Od té doby žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze na údržbu hřbitova vynaloženy nebyly, v současnosti průběžnou údržbu hřbitova provádějí zaměstnanci sousedního městského hřbitova bezúplatně jako kompenzaci za užívání pronajaté části hřbitova.

Rok 2011 - oprava náhrobků.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 10.070,- Kč

Rok 2012 - Na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70463.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.