Sušice (starý)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrseksynagoga

GPS
49.231947, 13.517990
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nepočetné židovské osídlení je doloženo od poloviny 16. století, vzrůstalo od poloviny 17.století. V průběhu 18. století zde židovští podnikatelé rozvinuli sirkárenský průmysl. Náboženská obec existovala nejpozději od poloviny 17. století do druhé světové války.

Početně nejsilnější komunita byla po polovině 19. století, kdy dosahovala roku 1860 kolem 300 Židů, roku 1880 už 238 osob (4%).

Starý hřbitov se nalézá jihozápadně od náměstí v ulici Příkopy. Přiléhá k hradbám, neboť v minulosti ležel uvnitř hrazeného města. Byl založen roku 1626 a byl opakovaně rozšířen v 17., 18. I 19. století. Byl rekonstruován v letech 1987-1988. Na ploše 430 metrů čtverečních je dochováno zhruba 140 náhrobků z let 1660 až 1875, zajímavostí je množství barokních a klasicistních stél. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1708, pohřby probíhaly do roku 1875.

Hřbitov byl dokumentován v roce 2022.

Předchozí
Další

Více informací

Nepočetné židovské osídlení je doloženo od poloviny 16. století, vzrůstalo od poloviny 17.století. V průběhu 18. století zde židovští podnikatelé rozvinuli sirkárenský průmysl. Náboženská obec existovala nejpozději od poloviny 17. století do druhé světové války.

Početně nejsilnější komunita byla po polovině 19. století, kdy dosahovala roku 1860 kolem 300 Židů, roku 1880 už 238 osob (4%).

Židovská ulice se nalézá jihozápadně od náměstí ve Vodní ulici v jižní části města. Židovské domy zde byly soustředěny snad od první poloviny 17. století. Roku 1837 zde patřilo židovským vlastníkům 15 obytných domů, před polovinou 19. století v ní bylo 19 domů. Část z nich je v přestavbě dochována. Po požáru v roce 1823 byla část domů nahrazena novostavbami.

Synagoga, nacházející se ve Vodní ulici, byla postavena v letech 1857-1859 v novorománském slohu. Stala se náhradou za dvě starší synagogy. První z nich, dřevěná, byla zřízena v letech 1659-1660. Po jejím požáru v roce 1707 byla postavena druhá zděná, která byla přestavěna v letech 1858 až 1859 v novorománském slohu. V roce 1923 byla poškozena požárem a opravena. Roku 1953 budovu získala Církev československá husitská a adaptovala ji, později roku 1963 ale byla zbořena. Na jejím místě dnes stojí obchod a obytný dům.

Starý hřbitov se nalézá jihozápadně od náměstí v ulici Příkopy. Přiléhá k hradbám, neboť v minulosti ležel uvnitř hrazeného města. Byl založen roku 1626 a byl opakovaně rozšířen v 17., 18. I 19. století. Byl rekonstruován v letech 1987-1988. Na ploše 430 metrů čtverečních je dochováno zhruba 140 náhrobků z let 1660 až 1875, zajímavostí je množství barokních a klasicistních stél. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1708, pohřby probíhaly do roku 1875.

Hřbitov byl dokumentován v roce 2022.

Náklady

Náklady budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.