Sušice (nový)

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.231051, 13.520050
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno

Nepočetné židovské osídlení je doloženo od poloviny 16. století, vzrůstalo od poloviny 17. století. V průběhu 18. století zde židovští podnikatelé rozvinuli sirkárenský průmysl. Náboženská obec existovala nejpozději od poloviny 17. století do druhé světové války.

Početně nejsilnější komunita byla po polovině 19. století, kdy dosahovala roku 1860 kolem 300 Židů, roku 1880 už 238 osob (4%).

Židovská ulice se nalézá jihozápadně od náměstí ve Vodní ulici v jižní části města. Židovské domy zde byly soustředěny snad od první poloviny 17. století. Roku 1837 zde patřilo židovským vlastníkům 15 obytných domů, před polovinou 19. století v ní bylo 19 domů. Část z nich je v přestavbě dochována. Po požáru v roce 1823 byla část domů nahrazena novostavbami.

Nový hřbitov pochází z roku 1876. Je umístěn na předměstí v Křičkově ulici, nad silnicí vedoucí do osady Červené Dvorce, cca 900m jihozápadně od starého hřbitova. Na ploše 1973 metrů čtverečních se nachází 112 náhrobních kamenů, od doby založení do roku 1946. Roku 1985 byl ohrožen postupující výstavbou, ale k požadované demolici nedošlo. Roku 2000 byl postaven památník obětem nacismu. Hrobnický dům čp. 185/12 je využíván k bydlení.

Dokumentace proběhla v roce 2014.

Předchozí
Další

Více informací

Synagoga, nacházející se ve Vodní ulici, byla postavena v letech 1857-1859 v novorománském slohu. Stala se náhradou za dvě starší synagogy. První z nich, dřevěná, byla zřízena v letech 1659-1660. Po jejím požáru v roce 1707 byla postavena druhá zděná, která byla přestavěna v letech 1858 až 1859 v novorománském slohu. V roce 1923 byla poškozena požárem a opravena. Roku 1953 budovu získala Církev československá husitská a adaptovala ji, později roku 1963 ale byla zbořena. Na jejím místě dnes stojí obchod a obytný dům.

Heslo bude brzy aktualizováno...

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 4.576,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR:6.066,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 20.555,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10277.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.