Šumperk

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.968889, 16.979370
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Menší židovská komunita vypovězena z města r. 1585, novodobé osídlení s modlitebnou existovalo od pol. 19. století.

Hřbitov v ulici Zábřežská 76, 2 km jihozápadně od centra, při komunálním hřbitově. Založen r. 1911, na části plochy 5124 m2 stojí 36 novodobých náhrobků z let 1911-42. Secesní obřadní síň od architekta Hugo Nadera využita od r. 1951 z části k obytným účelům (adaptace služebního bytu v l. 2006-8), uvnitř starší pamětní deska židovským vojákům 1. světové války a nově obětem holokaustu instalovaná v r. 1999. Ohrazení opravenou cihelnou zdí se zpevňujícími pilířky.

https://cemeteries.zob.cz/sumperk

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady: 26.285,- Kč

Apator Metra s.r.o.: 15.000?,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 11.285,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava obřadní síně. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 32.073,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10280.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.